Subvenciones para actuaciones de apoyo a la mobilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II)


Organismo emisor: Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius
Fecha desde: viernes, 02 de octubre de 2020
Fecha hasta: viernes, 01 de octubre de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección:
Temas:
Ámbito: islasBaleares
Descripción:
Beneficiaris:

Professionals autònoms i persones jurídiques que duguin a terme la seva activitat a les Illes Balears

Actuacions subvencionables:

- Actuació 1: adquisició de vehicles d'energies alternatives
- Actuació 2: implantació d'infraestructura de recàrrega per a vehicle elèctric. - Actuació 3: implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques.
- Actuació 4: implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball.

Enlaces:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/169/1068862