ayudas y subvenciones

Ajudes per al sector del transport públic degut als efectes econòmics de la Covid-19


Organismo emisor: Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Fecha desde: viernes, 27 de noviembre de 2020
Fecha hasta: viernes, 15 de enero de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
Aquestes ajudes tenen per finalitat subvencionar activitats i inversions realitzades pel sector que s'ha vist obligat a adaptar-se a les exigències sanitàries de protecció per evitar la transmissió de la pandèmia.

Beneficiaris: poden ser beneficiaris de les ajudes d'aquesta convocatòria els treballadors autònoms i les petites i mitjanes empreses que siguin titulars d'autorització de transport públic de viatgers i mercaderies residenciades a les Illes Balears.

Enlaces:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/157/1067049
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/200/1073920
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4306827&coduo=3828370&lang=ca

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0269 segons. IDI versió 3.2.0-dev