ayudas y subvenciones

Ajuts per a pal·liar els efectes de la Covid19 al sector de la Restauració


Organismo emisor: Consell Insular de Mallorca
Fecha desde: domingo, 20 de diciembre de 2020
Fecha hasta: domingo, 28 de febrero de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajudes a persones físiques i jurídiques amb establiments de restauració oberts a Mallorca, que s'han vist afectats per les noves mesures de salut pública per contenir la covid-19, adoptades per Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual s'estableix el nivell 4 d'alerta sanitària a Mallorca.

Enlaces:
http://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/211/1076056
https://fundaciomallorcaturisme.net/

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0168 segons. IDI versió 3.2.0-dev