ayudas y subvenciones

Subvencions extraordinàries al teixit productiu del municipi d’Andratx per minimitzar l’impacte econòmic de la crisi derivada de la Covid-19


Organismo emisor: Ajuntament d'Andratx
Fecha desde: lunes, 12 de abril de 2021
Fecha hasta: viernes, 15 de octubre de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
L'Ajuntament d'Andratx obri la convocatòria per sol·licitar les ajudes directes per als comerços, negocis i empreses del municipi.

Com a novetat, les bases preveuen que tots aquells que no estiguin al corrent de pagament, podran sol·licitar l'avançament del 80% per liquidar el deute, sempre que tinguin un import inferior al de la bestreta que li correspongui per l'ajuda sol·licitada.

Les línies d'ajuda per als diferents sectors econòmics s'estableixen segons l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) i es poden consultar a les bases reguladores:

Línia 1. Restauració: Entre 2.000€ i 5.999€ per sol·licitant.
Línia 2. Comerços: 1.500€ per comerç amb un màxim de 5.999€ per sol·licitant.
Línia 3. Taxis: 1.000€ per a cada titular d'una llicència de taxi.
Línia 4. Discoteques: 5.999€ per sol·licitant.
Línia 5. Espais culturals: 1.500€ per centre amb un màxim de 5.999€ per sol·licitant en funció de les activitats realitzades durant el 2020.

Enlaces:
http://www.andratx.cat/portal/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=15444&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/48/1084975
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/48/1084977
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/59/1087224

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0173 segons. IDI versió 3.2.0-dev