ayudas y subvenciones

Ajuts directes a persones físiques i jurídiques que tinguin establiment obert al públic o desenvolupin la seva activitat en el terme de Santa Margalida


Organismo emisor: Ajuntament de Santa Margalida
Fecha desde: jueves, 22 de abril de 2021
Fecha hasta: jueves, 20 de mayo de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajuts directes a persones físiques i jurídiques que tinguin establiment obert al públic o desenvolupin la seva activitat en el terme de Santa Margalida, així com les comunitats de bens o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que siguin titular d'una activitat econòmica que es desenvolupi a Santa Margalida, que s'hagin vist afectat per la crisi econòmica derivada de la crisis Sanitaria provocada per la COVID-19.

Enlaces:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/53/1085828
http://www.ajuntamentdesantamargalida.net

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0298 segons. IDI versió 3.2.0-dev