ayudas y subvenciones

Ajuts del Consell Insular de Menorca per al foment de l'ús del català en el sector empresarial


Organismo emisor: Consell Insular de Menorca
Fecha desde: viernes, 26 de marzo de 2021
Fecha hasta: mircoles, 30 de junio de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: menorca
Descripción:
Aquesta convocatòria d’ajuts té com objectiu promoure la producció de llibres, música i vídeos en català i fomentar el procés de normalització lingüística dels sectors econòmics i en els àmbits associatiu i esportiu de Menorca.

Beneficiaris:

a) Las empresas editoriales y productoras, las asociaciones y otras entidades con sede social en la isla de Menorca.
b) Las personas físicas (editor, productor o autor) nacidas o residentes en la isla de Menorca.
c) En caso de que la temática de la obra sea de especial interés para Menorca, también se pueden acoger entidades, empresas y personas físicas de fuera de la isla.

Les activitats subvencionades s’han d’haver duit a terme en el període comprès entre l’1 de novembre de 2020 i el 31 d’octubre de 2021.

Quantia: per empresa 1.000€

Enlaces:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/41/1083570
http://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100134&IDDEPARTAMENT=52

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0146 segons. IDI versió 3.2.0-dev