ayudas y subvenciones

Ajuts a la normalització lingüística a les empreses de Capdepera


Organismo emisor: Ajuntament de Capdepera
Fecha desde: viernes, 29 de enero de 2021
Fecha hasta: jueves, 30 de septiembre de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: creacionEmpresa
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
L’Ajuntament de Capdepera convoca aquests ajuts per a la normalització a les empreses municipals, amb la següent finalitat:

– Garantir i estendre la presència de la llengua catalana en l’àmbit socioeconòmic d’aquest municipi.
– Treballar en temes de qualitat i diversitat lingüística com a sinònims de qualitat empresarial.
– Fer difusió d’aquelles empreses que fomentin la normalització lingüística a la seva empresa.

En poden ser beneficiàries les empreses, amb personalitat física o jurídica, ubicades al terme municipal de Capdepera.

Enlaces:
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/10/1078022

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0129 segons. IDI versió 3.2.0-dev