ayudas y subvenciones

Ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Banyalbufar, per pal·liar els efectes de la covid-19


Organismo emisor: Fundació Mallorca Turisme i Ajuntament de Banyalbufar
Fecha desde: mircoles, 28 de abril de 2021
Fecha hasta: martes, 18 de mayo de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
L'objecte d'aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica a Banyalbufar per a afrontar part de les pèrdues patides per la covid-19.

L'ajuda serà de 200 €, 450 €, 600 €, 650 €, 800 €, 1.100 € i 1.500 € segons el tipus de centre de treball o establiment i d'acord amb les línies establertes en el punt 3 del text complet de la convocatòria, amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària.

Enlaces:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/55/1086464
https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/?x=7cTLhSGR1wiXBjTaTHPEgB2B7NxwWNxtArQdETtj6234eT8ZxGiRzU40TmAYDTkHrjyJOdv7ZEN3ph*UNzWgAi4kCykplIqHF-neZrvlNPz*oBinERIZgn6jQSS1jII-Xg4o-hQeCzIJBtPftqFVeidipWNQyDOKYxGX3vNTLsuUuLcWZAh-78FpYd*IUqMkFUkmd0xksS
https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/?x=7cTLhSGR1wiXBjTaTHPEgB2B7NxwWNxtArQdETtj6234eT8ZxGiRzZg8R0ASwukB1ow4klLNonq8P8BwTxL93lbpuOrAysP4yaFyMh9Q46bMrTKSLisCmwzRQnx85aVKuhoWXFIw*Mo
https://fundaciomallorcaturisme.net/wp-content/uploads/2021/04/Catala-Convocatoria-ajuts-BANYALBUFAR.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/56/1086824

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0681 segons. IDI versió 3.2.0-dev