ayudas y subvenciones

Ajuts als projectes empresarials singulars liderats per dones de Mallorca


Organismo emisor: Consell Insular de Mallorca
Fecha desde: viernes, 18 de diciembre de 2020
Fecha hasta: sbado, 18 de diciembre de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
L'objecte d'aquesta convocatòria té per objecte regular la concessió d'ajuts reemborsables amb un tram no reemborsable als projectes empresarials singulars que contribueixen a la transformació del model econòmic i social liderats per dones de l'illa de Mallorca.

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 de desembre de 2020, fins que s'exhaureixi el crèdit disponible per tant, la convocatòria es mantindrà oberta fins que es dicti i es publiqui una resolució a aquest efecte.

Enlaces:
https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=59790
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/210/1075903
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/210/1075904

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0132 segons. IDI versió 3.2.0-dev