ayudas y subvenciones

Ajuts per sistemes de ventilació i purificació d'aire a bars i restaurants


Organismo emisor: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Fecha desde: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha hasta: sbado, 31 de julio de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
L'objecte d'aquests ajuts és per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire que garanteixin un cabal de ventilació de 12,5 l/s i persona, valor que correspon a un IDA2 d'acord al RITE, i un mesurador de CO2, d'acord amb les recomanacions de l'IDAE, amb la finalitat de reduir els contagis per la Covid-19, i poder mantenir l'activitat als restaurants i bars de les Illes Balears.

Enlaces:
https://app.iempren.es/noticia/202/2020/ajuts-per-sistemes-de-ventilacio-i-purificacio-daire-a-bars-i-restaurants
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/210/1075936

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0156 segons. IDI versió 3.2.0-dev