ayudas y subvenciones

Subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual a Pollença


Organismo emisor: Ajuntament de Pollença
Fecha desde: mircoles, 17 de marzo de 2021
Fecha hasta: viernes, 31 de diciembre de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
Beneficiaris: Podran acollir-se a aquest pla de subvencions totes aquelles persones físiques i jurídiques del terme municipal de Pollença, després d’haver normalitzat un determinat document, rètol, etiqueta, etc.

Enlaces:
https://ajpollenca.sedelectronica.es/?x=mn9-E0LYjQLQLNc-ezQ3bogHCGWtuPTcSxFIX3txLRbq1KHyNvmgKtcoOmKyOhUvSszMLgbf28sONe6Ai8
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/35/1082348
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/35/1082353

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0136 segons. IDI versió 3.2.0-dev