ayudas y subvenciones

Subvencions per a esdeveniments i projectes de promoció de l'economia local, el petit comerç i el producte de Mallorca en el 2021. Línia 3. Per a microempreses i cooperatives amb ànim de lucre


Organismo emisor: Consell Insular de Mallorca
Fecha desde: mircoles, 28 de abril de 2021
Fecha hasta: martes, 31 de agosto de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: comercio
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
L'objecte d'aquesta convocatòria és el foment d'actuacions i projectes d'iniciativa pública i privada d'interès públic per a la promoció de l'economia local i el producte de Mallorca.

Beneficiaris:
Microempreses, segons la Recomanació de la Comissió Europea 2003/361/CE, de 6 de maig, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, DOUE de 20 de maig de 2003 i societats cooperatives amb ànim de lucre. (Línia 3)

Enlaces:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/not/AFV5lotd6-N4kc0ed4Fs2919wnp81VFvMhRo9lZuI6w=
https://seu.conselldemallorca.net/web/seu/fitxa?key=63359

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0135 segons. IDI versió 3.2.0-dev