ayudas y subvenciones

Ajudes de minimis per a activitats artístiques a les galeries d'art de Mallorca


Organismo emisor: Consell Insular de Mallorca
Fecha desde: lunes, 29 de marzo de 2021
Fecha hasta: mircoles, 21 de abril de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport a la realització de projectes expositius d'arts plàstiques i visuals realitzats per les galeries d'art en el marc d'esdeveniments col·lectius realitzats a Mallorca.

Poden ser beneficiaries les persones físiques o jurídiques que desenvolupen una activitat econòmica expositiva d'arts plàstiques o visuals com a galeries d'art, sempre que estiguin domiciliades a Mallorca o essent nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu tinguin un establiment operatiu a Mallorca que desenvolupi una programació estable d'exposicions.

Enlaces:
https://seu.conselldemallorca.net/
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/42/1083980

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0134 segons. IDI versió 3.2.0-dev