ayudas y subvenciones

Nova línia de finançament ISBA CAIB 2021


Organismo emisor: Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors
Fecha desde: viernes, 12 de febrero de 2021
Fecha hasta: mircoles, 30 de junio de 2021
Categoría: Financament
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
Les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns, les agrupacions d'interès econòmic (AIE), les unions temporals d'empreses (UTE) i empreses d'economia social, i que compleixin els requisits de les micro, petita i mitjana empresa en les quals es produeixi algun dels requisits següents:

a) Que financin projectes d'inversions de les pimes, sempre que es facin a centres productius ubicats a les Illes Balears.

b) Que financin operacions financeres de liquiditat de pimes, l'activitat principal de les quals es faci a centres productius ubicats a les Illes Balears. Els emprenedors en procés de creació empresarial també poden ser beneficiaris de l'ajut, però han d'acreditar l'inici d'activitat abans de que es pagui l'ajut.

Enlaces:
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto?codi=2576730&idioma=ca
https://www.isbasgr.es/Content/docs/folleto%20informativo%20ISBA%20CAIB-2021.pdf
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-nova-liacutenia-isba-2021-srsquoobre-per-a-mobilitzar-fins-a-50-milions-en-un-primer-tram-despreacutes-de-triplicar-els-cregravedits-en-2020-a-totes-les-illes-per-fer-front-als-efectes-de-
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/18/1079673

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0119 segons. IDI versió 3.2.0-dev