ayudas y subvenciones

Ajuts adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la Covid-19 en els sectors econòmics de la restauració i altres a l’illa de Formentera


Organismo emisor: Consell Insular de Formentera
Fecha desde: viernes, 19 de marzo de 2021
Fecha hasta: viernes, 30 de abril de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
Beneficiaris: les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat (treballadors i treballadores per compte o autònoms, microempreses, pimes, C.B., S.C., S.L., S.A., amb activitat de tot l’any i temporals) que siguin titulars d’un negoci, amb activitats d’acord amb el paràgraf 2.3, en actiu a Formentera i amb domicili fiscal a l’illa de Formentera.

Quantia:
- Mercats/Parades de mercat (venda sense establiment) que hagin estat d‘alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària un mínim de 3 mesos i fins a 6 mesos entre el 14 de març de 2020 i el 29 de gener de 2021 —1.500 €
- Establiments, centres de treballs que hagin estat d‘alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària un mínim de tres mesos i fins a sis mesos entre el 14 de març de 2020 i el 29 de gener de 2021 — 2.500 €
- Establiments, centres de treballs que hagin estat d‘alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària més de 6 mesos entre el 14 de març de 2020 i el 29 de gener de 2021 — 3.500 €

Enlaces:
https://ovac.conselldeformentera.cat/ovac/catala/emiservicio/41E6BF9D755E4825AF8E6B49E85B5079.asp
http://www.consellinsulardeformentera.cat/
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/37/1083056
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/43/1084273

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0137 segons. IDI versió 3.2.0-dev