ayudas y subvenciones

Ajuts extraordinaris i a fons perdut per les empreses amb local amb atenció al públic a Santa Eugènia


Organismo emisor: Ajuntament de Santa Eugènia
Fecha desde: sbado, 24 de abril de 2021
Fecha hasta: mircoles, 26 de mayo de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
L'ajut extraordinari que per cessament de l'activitat econòmica de les empreses amb local amb atenció al públic, del municipi Santa Eugènia, té per objectiu el suport al teixit empresarial del municipi per tal de preservar així la seva activitat i els llocs de treball.

La quantia que es destinarà a cada grup serà la següent:

-Hotels, turisme d'interior i agroturisme: 2.000 euros, amb un màxim de 1.000€ per empresa i/o local.
-Bars, cafeteries i restaurants: 6.000 euros amb un màxim de 1.000€ per local que hagi tengut tancat durant el temps de pandèmia.
-Músics, actors i animació infantil: 1.000 euros, amb un màxim de 500.€ per empresa.
-Comerços aturats parcialment (perruqueries, esteticiens, tallers, botigues que no siguin de queviures, ,...): 3.000 euros, amb un màxim de 600 € per empresa.

Enlaces:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/54/1086218
https://ajsantaeugenia.net/ca/noticies/convocatoria-dajuts-extraordinaris-i-fons-perdut-les-empreses-amb-local-amb-atencio-al

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0117 segons. IDI versió 3.2.0-dev