ayudas y subvenciones

Ajuts per a pal·liar els efectes econòmics derivats de l’adopció del nivell 4 d’alerta sanitària en diferents sectors econòmics


Organismo emisor: Consell Insular de Menorca
Fecha desde: lunes, 29 de marzo de 2021
Fecha hasta: martes, 13 de abril de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: menorca
Descripción:
Beneficiaris: Les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades, associacions sense ànim de lucre i les comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que siguin titulars d’un negoci amb alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’IAE enumerats en les bases, i que en la data de presentació de la sol·licitud d’aquesta convocatòria d’ajudes continuïn exercint la seva activitat.

Quantia: L’import fix de l’ajuda és de 1.500 € per mes i per centre de treball o establiment.

Enlaces:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/41/1083789
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/41/1083793
https://www.cime.es/

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0124 segons. IDI versió 3.2.0-dev