ayudas y subvenciones

Subvencions públiques, per impulsar l’economia social i circular, gestionar de manera sostenible els residus turístics i crear llocs de feina


Organismo emisor: Conselleria de Medi Ambient i Territori
Fecha desde: domingo, 02 de mayo de 2021
Fecha hasta: jueves, 01 de julio de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
Les subvencions d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat contribuir a que el model de producció i consum de les Illes Balears avanci cap a un model fonamentat en els principis de l'economia circular, allargant el temps de vida útil dels productes i materials dins el cicle productiu, reduint la generació de residus i millorant l'eficiència en l'ús dels recursos.

Poden sol·licitar les subvencions que preveu aquesta convocatòria les persones o entitats següents que desenvolupin la seva activitat a les Illes Baleares:

- Persones físiques i jurídiques.
- Agrupacions d'empreses.
- Entitats i associacions sense ànim de lucre de caràcter privat, amb personalitat jurídica.

Enlaces:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/57/1086965
https://cutt.ly/XbvDmRh
http://residus.caib.es
https://bit.ly/2Stdt8F
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=d9891075b7&attid=0.3&permmsgid=msg-f:1698922984154984887&th=1793c973eb4df1b7&view=att&disp=inline&realattid=179316c106696a106d83

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0997 segons. IDI versió 3.2.0-dev