ayudas y subvenciones

Ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Sencelles, per pal·liar els efectes de la covid-19


Organismo emisor: Fundació Mallorca Turisme i Ajuntament de Sencelles
Fecha desde: mircoles, 28 de abril de 2021
Fecha hasta: martes, 18 de mayo de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
L'objecte d'aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica a Sencelles per a afrontar part de les pèrdues patides per la covid-19.
La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

L'ajuda serà de 2.000,00 € per centre de treball o establiment aplicable a tot el teixit productiu empresarial del municipi de Sencelles, amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim: 4.000,00€).

Enlaces:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/55/1086462
https://www.sencelles.cat/convocatoria-dajuts-extraordinaris-i-a-fons-perdut-per-a-les-empreses-que-desenvolupen-la-seva-activitat-economica-en-el-municipi-de-sencelles-per-palliar-els-efectes-de-la-covid-19/
https://fundaciomallorcaturisme.net/wp-content/uploads/2021/04/Catala-Convocatoria-ajuts-SENCELLES.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/56/1086820
https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/?x=7cTLhSGR1wiXBjTaTHPEgB2B7NxwWNxtArQdETtj6234eT8ZxGiRzZg8R0ASwukB1ow4klLNonq8P8BwTxL93lbpuOrAysP4yaFyMh9Q46bMrTKSLisCmwzRQnx85aVKuhoWXFIw*Mo

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0124 segons. IDI versió 3.2.0-dev