ayudas y subvenciones

Convocatòria d'ajuts 2021 per espais de creació artística contemporània i sales alternatives d'exhibició


Organismo emisor: Consell Insular de Mallorca
Fecha desde: domingo, 04 de abril de 2021
Fecha hasta: lunes, 26 de abril de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
La finalitat d'aquesta convocatòria és recolzar l'activitat i funció dels espais culturals privats de Mallorca que ofereixen les seves instal·lacions a altres creadors fomentant la interdisciplinarietat, amb l'objecte de fomentar la creació artística i cultural de l'illa.

Poden ser beneficiaries: les persones jurídiques (empreses) o físiques (persones autònomes empresaris individuals)

Enlaces:
https://seu.conselldemallorca.net/
https://cim.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=12082
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/45/1084473

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0118 segons. IDI versió 3.2.0-dev