ayudas y subvenciones

Ajudes directes al sector productiu per pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària i econòmica provocada per la Covid-19 a Calvià


Organismo emisor: Ajuntament de Calvià
Fecha desde: lunes, 19 de abril de 2021
Fecha hasta: jueves, 20 de mayo de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
L'objecte de la present convocatòria és emprendre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius que s'hi indiquen, mitjançant la concessió d'ajuts directes a les persones físiques o jurídiques titulars d'establiments radicats en el terme municipal de Calvià, en els quals es desenvolupin les activitats establertes en les bases de la convocatòria.

La quantia de l'ajut directe ascendirà a una quantitat fixa de TRES MIL EUROS (3.000€) per centre de treball o establiment,

Enlaces:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/51/1085401
http://calvia.com/responsive/general.plt?KPAGINA=2667&KIDIOMA=1
http://www.calvia.com/responsive/general.plt?KNOTICIA=4810&KIDIOMA=1&KNODE=2
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/53/1085983

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0174 segons. IDI versió 3.2.0-dev