ayudas y subvenciones

Subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica


Organismo emisor: Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius
Fecha desde: viernes, 15 de enero de 2021
Fecha hasta: viernes, 30 de julio de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular els ajuts per al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, per a les instal·lacions promogudes per petites i mitjanes empreses i associacions empresarials, per a l'exercici 2021.

Beneficiaris: Petites i mitjanes empreses constituïdes legalment, que duguin a terme la seva activitat empresarial en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Actuacions subvencionables: Inversions en noves instal·lacions (inclou les noves ampliacions d'instal·lacions existents) d'energia solar fotovoltaica i microeòlica.

Enlaces:
http://www.caib.es/sites/energiaicanviclimatic/ca/subvencions/
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/216/1076722

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0144 segons. IDI versió 3.2.0-dev