ayudas y subvenciones

Convocatòria d'ajuts de minimis 2021 per donar suport a la realització de projectes cinematogràfics o audiovisuals


Organismo emisor: Consell Insular de Mallorca
Fecha desde: domingo, 04 de abril de 2021
Fecha hasta: lunes, 26 de abril de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
Aquesta convocatòria té per objecte dur a terme a Mallorca un projecte cinematogràfic o audiovisual que compleixi els requisits que s'indiquen per a cadascuna de les línies o categories següents:

Línia 1: Producció pròpia de curtmetratges, tant de ficció com animats.
Línia 2: Producció pròpia de documentals, destinats als mercats nacionals i internacionals.
Línia 3: Desenvolupament de guions per a curtmetratges, llargmetratges documentals i llargmetratges de ficció.

Enlaces:
https://seu.conselldemallorca.net/
https://cim.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=12082
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/45/1084476

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0132 segons. IDI versió 3.2.0-dev