ayudas y subvenciones

Ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Sa Pobla, per pal·liar els efectes de la covid-19


Organismo emisor: Fundació Mallorca Turisme i Ajuntament de Sa Pobla
Fecha desde: mircoles, 28 de abril de 2021
Fecha hasta: martes, 18 de mayo de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
L'objecte d'aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica a Sa Pobla per a afrontar part de les pèrdues patides per la covid-19.

L'ajuda serà de 1.500,00 € per centre de treball o establiment, mateix import per tots els sectors econòmics amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim: 3.000,00 €).

Enlaces:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/55/1086466
https://fundaciomallorcaturisme.net/wp-content/uploads/2021/04/Catalan-Resolució_Convocatoria-ajuts-SA-POBLA.pdf
https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/?x=7cTLhSGR1wiXBjTaTHPEgB2B7NxwWNxtArQdETtj6234eT8ZxGiRzU40TmAYDTkHrjyJOdv7ZEN3ph*UNzWgAi4kCykplIqHF-neZrvlNPz*oBinERIZgn6jQSS1jII-Xg4o-hQeCzIJBtPftqFVepEs2poQUChX8CpTaTHnmmXxqw6s*dqEYLBPxoxijNtmhgjlWQFnlr
https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/?x=7cTLhSGR1wiXBjTaTHPEgB2B7NxwWNxtArQdETtj6234eT8ZxGiRzZg8R0ASwukB1ow4klLNonq8P8BwTxL93lbpuOrAysP4yaFyMh9Q46bMrTKSLisCmwzRQnx85aVKuhoWXFIw*Mo
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/56/1086822

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0137 segons. IDI versió 3.2.0-dev