Idigital, estratègia de digitalització de la indústria de les Illes Balears és una convocatòria per als anys 2020-2021 destinada a ajudar la indústria balear en el procés de transformació digital, que tindrà diferents actuacions:

  • Consultoria especialitzada: disseny i elaboració de plans de transformació digital realitzats per consultors o facilitadors digitals experts en la matèria. L’ajut serà entre el 80 % i el 90 % del cost de la consultoria, que serà de 60 hores.
  • Curs de formació en línia sobre els conceptes d’indústria 4.0, que es farà en acabar la consultoria.

Objecte de la convocatòria

L’objecte de la convocatòria és impulsar la transformació digital de la indústria balear a través del disseny i l’elaboració de plans de transformació digital. Aquests plans industrials els poden fer consultors proposats per l’empresa (sempre que compleixin uns requisits mínims descrits a la convocatòria), o bé, si l’empresa no compta amb un consultor, l’IDI els assignarà un facilitador digital homologat.

Beneficiaris

En són beneficiàries les empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3, 4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. També en són beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial del Registre Integrat Industrial.

Terminis

  • El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes, comptador a partir del diumenge 27 de setembre.
  • El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades és com a màxim de tres mesos des de l’endemà de l’acabament de l’assessorament i consultoria.

Quanties de l'ajut

L’ajut serà del 90 % del cost subvencionable per a empreses que es presentin per primera vegada al programa Idigital, i per a empreses de la convocatòria de 2018-2019, la quantia dels ajuts serà del 80 % del cost subvencionable.

El nombre d’hores subvencionades serà de 60 hores, amb un cost subvencionable de 4.500 €. Per, tant, per les empreses que participin per primera vegada en el programa, la subvenció serà del 90 % del cost subvencionable, és a dir, 4.050 € els assumeix l’IDI i el 10 % restant, és a dir, 450 €, els assumeix l’empresa; i en el cas d’empreses que varen participar en l’edició anterior, l’ajut serà del 80 % del cost subvencionable, és a dir, 3.600 €, i el 20 % restant l’ha d’assumir l’empresa, és a dir, 900 €.

Presentació de la sol·licitud

És molt important seguir les següents passes per que l’ajut sigui presentat correctament:

1.1. La sol·licitud i tota la documentació que s’hi ha d’adjuntar per a l’ajut s’ha d’iniciar a través d’aquest enllaç a la plataforma de l’IDI.

1.2. Una vegada acabat el punt 1.1, el sistema generarà un PDF, que s’ha de signar electrònicament en el Registre electrònic comú (REC).

Contacte

Més informació o resolució de dubtes crideu al 971 176 565 ext. 62894 o a pindust@idi.es


 Els nostres clients opinen

Avatar idi 1

"L'IDI ens ha donat l'oportunitat de presentar la nostra empresa i els nostres plans de futur a inversors privats i facilitar una via de diàleg amb el Govern Balear per dur a terme futurs projectes a les Illes Balears."

LA BELLA VERDE 
Maarten Bernhart
Founder - Sales Director 

 

 

Avatar idi 2

“L’IDI ens ha ajudat en la millora del pla de digitalizació de l’empresa. A més, també ens informen de subvencions disponibles i dels cursos que ens poden ajudar al creixement de la nostra indústria”

AVARQUES DE MENORCA
Aina Pons
Departament comercial de Mibo

Avatar idi 3

'L'IDI em va brindar l'oportunitat de presentar-me a un públic més ampli, de tenir més visibilitat i promoció en un moment primerenc i important i formar part d'una xarxa essencial d'empreses balears.'”

STUDIO JAIA
Anna Lena Kortmann
Founder

FEDER

Pàgina carregada en 0.0181 segons. IDI versió 3.2.0-dev