Us plantejau créixer per la via de l'expansió cap a mercats exteriors? Sabeu com començar aquest procés? Quin país o països són els més adequats? S'adapta el vostre producte a les especificacions del país? Quines llicències i controls necessitau per introduir-lo en el país? Quina documentació i tràmits necessitau? Hi ha barreres o restriccions a la importació del vostre producte? Com calcular els preus per a exportació? Quines són les principals fires per promocionar el vostre producte?

Totes aquestes qüestions s'han de resoldre per a cada empresa i producte concret. Cada empresa ha de treballar la seva proposta personalitzada per iniciar la seva aventura internacional. El programa iexporta s’ha dissenyat per a aquelles empreses que vulguin treballar des de la planificació i l’anàlisi dels mercats per reduir els riscos d’aquest procés:

Programa iexporta

Xecs de consultoria

Què és?

Programa d’assessorament i acompanyament en el disseny i realització d’un pla d’internacionalització, o un pla de marquèting per un mercat/s concret/s.

A qui va dirigit?

A petites i mitjanes empreses industrials de Balears que vulguin començar a exportar els seus productes o serveis en mercats exteriors, que ho vulguin fer d’una forma planificada, amb anàlisi i concreció, en el marc d’un pla estratègic internacional.

Quins objectius persegueix?

El programa té com a objectiu proporcionar assessorament i acompanyament a les empreses per a la definició d’un pla d’internacionalització de forma reflexionada, analitzada i estructurada.

Fer-ho d’una forma planificada i estructurada permetrà reduir els riscos i fer una assignació més eficient dels recursos i del pressupost.

Què ofereix iexporta?

 • 36 hores de consultoria personalitzada a través d’experts en comerç exterior per:
  • Elaboració i disseny de plans estratègics d'internacionalització.
  • Disseny i posada en marxa d'un pla de màrqueting per un mercat/s concret/s així com el seguiment de les accions.
 • Finançament del cost del consultor:
  • 90% les que es presenten per primera vegada
  • 80% les que es presenten per segona vegada
 • L’empresa disposaràd'un període de 6 mesos.

Com funciona?

Tota la informació sobre la tramitació de l’ajuda al següent enllaç
Sol·licitau més informació al correu electrònic, iexporta@idi.es

Apuntau-vos-hi a través del formulari per tenir una primera cita.

 

A continuació us proposam algunes fonts d'informació útils per començar la vostra primera exportació, clicau sobre els enllaços

Fonts d'informació per a investigació de mercats

- Informació estadística sobre el país:

 - Informació estadística import/export

 - Informació sobre accessibilitat al país (barreres arancelàries)

- Altres

Analitzau, preparau i dissenyau el vostre pla d'expansió internacional

Per poder exportar un producte/servei s'ha de tenir una visió a llarg termini. La internacionalització és una operació estratègica que involucra totes les àrees funcionals de l'empresa i que requereix dedicació, entusiasme i preparació. La primera passa és analitzar el potencial exportador de l'empresa i dissenyar un pla d’iniciació a la internacionalització. Aprofitau els programes personalitzats a disposició de les empreses que proporcionen un acompanyament al llarg del procés inicial:

 
 
 
 
 


Els nostres clients opinen

Avatar idi 1

"L'IDI ens ha donat l'oportunitat de presentar la nostra empresa i els nostres plans de futur a inversors privats i facilitar una via de diàleg amb el Govern Balear per dur a terme futurs projectes a les Illes Balears."

LA BELLA VERDE 
Maarten Bernhart
Founder - Sales Director 

 

 

Avatar idi 2

“L’IDI ens ha ajudat en la millora del pla de digitalizació de l’empresa. A més, també ens informen de subvencions disponibles i dels cursos que ens poden ajudar al creixement de la nostra indústria”

AVARQUES DE MENORCA
Aina Pons
Departament comercial de Mibo

Avatar idi 3

'L'IDI em va brindar l'oportunitat de presentar-me a un públic més ampli, de tenir més visibilitat i promoció en un moment primerenc i important i formar part d'una xarxa essencial d'empreses balears.'”

STUDIO JAIA
Anna Lena Kortmann
Founder

FEDER

Pàgina carregada en 0.1314 segons. IDI versió 3.2.0-dev