Guías y publicaciones
Guia de bones pràctiques per a les terrasses dels souvenirs

Guia de bones pràctiques per a les terrasses dels souvenirs

Aquesta Guia de bones pràctiques per a les terrasses dels souvenirs ofereix pautes i consells que tracten de facilitar solucions a una problemàtica molt específica i delimitada, les terrasses dels souvenirs, per l’impacte que causen en la imatge que oferim com a destinació turística.

Consells per a millorar la imatge de les terrasses dels comerços, que ajudaran a fer-los més rendibles. Molts impliquen coses que podreu fer vosaltres mateixos i que no suposen una gran inversió. En la majoria dels casos, es tracta només de temps i dedicació

La guia

Guia de marxandatge visual i aparadorisme per al comerç

Guia de marxandatge visual i aparadorisme per al comerç

La Guia sobre marxandatge visual i aparadorisme per al comerç vol ser un instrument de consulta i utilització fàcils per proporcionar una sèrie de recomanacions per renovar i millorar el punt de venda.

Cridar l’atenció, dirigir el client cap al producte i facilitar l’acció de compra són els objectius bàsics del marxandatge visual, és a dir, serveix per augmentar les vendes de forma directa.

La guia

Guia de bones pràctiques per a la imatge exterior dels locals comercials

Guia de bones pràctiques per a la imatge exterior dels locals comercials

Aquesta Guia de bones pràctiques per a la imatge exterior dels locals comercials vol ser una eina de consulta per proporcionar una sèrie de recomanacions a l’hora de projectar el disseny de l’exterior dels comerços.

El comerç ha de tenir una imatge exterior d’acord amb l’entorn on s’integra, respectant l’arquitectura on s’emmarca, i constituir, al mateix temps, un reclam per als clients. En aquest sentit, el disseny dels rètols i d’altres elements de la façana té molta importància en la imatge que projecta la ciutat. L’objectiu és que el teixit comercial tengui en compte la singularitat de cada municipi per evitar així l’homogeneïtzació de l’espai urbà.

La guia

Guia de serveis per a la internacionalització

Guia de serveis per a la internacionalització

Aquesta Guia de serveis per a la internacionalització recull l'àmplia gamma d'instruments que les empreses de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tenen a la seva disposició per impulsar la seva expansió en els mercats exteriors, independentment de la seva experiència en els mercats internacionals i la fase del procés d'internacionalització en què es trobin:

 • Iniciació en comerç exterior.
 • Impuls a les exportacions.
 • Implantació i inversió a l'exterior.
 • Finançament d'operacions a l'exterior.
 • Coneixement de mercats exteriors.
 • Assessorament.
 • Atracció d'inversions i finançament estranger per a projectes a Espanya

La guia

Guia de finances per a no financers

Guia de finances per a no financers

Aquesta guia està dirigida a professionals que no pertanyen a l'àrea financera de l'empresa. El seu objectiu és contribuir a la seva formació en matèria comptable i financera.

No es pretén que en finalitzar la guia siguin especialistes en aquestes matèries, sinó que siguin capaços d'entendre la documentació de caràcter comptable i financer que reben i d'integrar la informació que conté amb la qual forma part de la seva especialitat amb l'objectiu de millorar la presa de decisions.

La guia

 

 

Metodologia de les 5S major productivitat millor lloc de treball

Metodologia de les 5S major productivitat millor lloc de treball

La metodologia descrita en aquest document pot ajudar a realitzar en la seva organització nombroses millores a baix cost. Inverteixi uns minuts a llegir-la, avaluï la situació en què es troba la seva organització i decideixi millorar.

Les operacions d'Organització, Ordre i Neteja varen ser desenvolupades per empreses japoneses, entre elles Toyota, amb el nom de 5S. S'han aplicat en diversos països amb notable èxit.

Les 5S són les inicials de cinc paraules japoneses que nomenen cadascuna de les cinc fases que componen la metodologia:

 1. Seiri - organització
 2. Seiton - ordre
 3. Seiso - neteja
 4. Seiketsu- control visual
 5. Shitsuke- disciplina i hàbit 

La guia

 

 

Mapping Clústers de les Illes Balears

Mapping Clústers de les Illes Balears

L’objectiu d’aquest estudi és identificar els clústers potencials existents a les Illes Balears mitjançant una anàlisi estratègica per negocis del teixit empresarial balear. Seguidament, un cop identificats, se'n du a terme la caracterització completa fent servir com a guia la cadena de valor. A més d’obtenir aquesta radiografia del sistema de valor de cada clúster, el document farà possible l’establiment d’uns criteris per implementar de forma eficient polítiques de generació i reforç de la competitivitat i la innovació de cadascun. 

Mapping

 

 

Pla estratègic industrial 2018-2025

Pla estratègic industrial 2018-2025

El Pla estratègic industrial 2018-2025 de les Illes Balears ha estat elaborat per la Direcció General de Política Industrial, seguint un procés sistemàtic d'anàlisi, reflexió i contrast de les claus estratègiques i operatives del desenvolupament competitiu de la indústria balear, i comptant amb la participació dels principals agents rellevants en aquest àmbit. 

Pla

Resum executiu

 

Premis CEX 2013

Premis CEX 2013

Les candidatures presentades varen reflectir aspectes relatius a:

 • Sistemes de reconeixement.
 • Metodologies per a la participació: Equips.
 • Implicació de les persones en la definició i desenvolupament de l'Estratègia.
 • Delegació i empowerment.
 • Plans de desenvolupament personal.
 • Presència dels valors de l'organització en els processos relacionats amb les persones.

 La guia

Guia per al canvi estratègic empresarial COVID-19

Guia per al canvi estratègic empresarial COVID-19

Aquest document està orientat a definir una guia per a empreses que es plantegen un nou escenari post COVID-19 i volen revisar o pivotar la seva estratègia empresarial amb vista al futur, o per a empreses que volen repensar com surten de nou a un mercat desconegut que ha rebut i rebrà canvis normatius, tecnològics, de salut pública i de consum.

La Guia

 

 

Pla d

Pla d'internacionalització 2020-2024

El Pla d’Internacionalització de les Empreses de les Illes Balears, amb una vigència fins a 2024, s'ha elaborat amb la finalitat d’incrementar la base de les empreses exportadores de les Illes Balears i afavorir l’obertura exterior de les empreses, mitjançant la diversificació dels sectors i l’ampliació dels mercats destí dels bens i serveis.

El pla s’estructura en cinc línies estratègiques:

 1. Informació i sensibilització
 2. Formació i competitivitat
 3. Estratègia internacional
 4. Finançament
 5. Mercats exteriors

El pla

Els nostres clients opinen

Avatar idi 1

"L'IDI ens ha donat l'oportunitat de presentar la nostra empresa i els nostres plans de futur a inversors privats i facilitar una via de diàleg amb el Govern Balear per dur a terme futurs projectes a les Illes Balears."

LA BELLA VERDE 
Maarten Bernhart
Founder - Sales Director 

 

 

Avatar idi 2

“L’IDI ens ha ajudat en la millora del pla de digitalizació de l’empresa. A més, també ens informen de subvencions disponibles i dels cursos que ens poden ajudar al creixement de la nostra indústria”

AVARQUES DE MENORCA
Aina Pons
Departament comercial de Mibo

Avatar idi 3

'L'IDI em va brindar l'oportunitat de presentar-me a un públic més ampli, de tenir més visibilitat i promoció en un moment primerenc i important i formar part d'una xarxa essencial d'empreses balears.'”

STUDIO JAIA
Anna Lena Kortmann
Founder

FEDER

Pàgina carregada en 0.0318 segons. IDI versió 3.2.0-dev