Clusters

Què és un clúster i quins avantatges té formar-ne part?

Un clúster no és una associació tradicional o una patronal. Un clúster és una organització orientada al negoci, i al desenvolupament de les eines adequades per millorar la competitivitat de les empreses on l’estratègia empresarial, la innovació i la internacionalització hi juguen un rol central. Formar part d’un clúster significa poder participar en projectes individuals o col·lectius sempre vinculats al negoci:

  • Conèixer les tendències i reptes de futur

  • Desenvolupar les capacitats per afrontar-lo

  • Innovar en producte, servei o la pròpia estratègia

  • Atendre mercats internacionals

  • Formar el personal

  • Desenvolupar acords de col·laboració 

 

Beneficis de formar part d'un clúster

Disposar d’un espai on obtenir coneixement estratègic
Generar noves oportunitats de negoci
Connectar amb altres empreses i agents de la cadena de valor 
Posar en marxa projectes conjunts
Incrementar la visibilitat de les empreses i del sector

Com t'ajuda l'IDI?

Els nostres clients opinen

Avatar idi 1

"L'IDI ens ha donat l'oportunitat de presentar la nostra empresa i els nostres plans de futur a inversors privats i facilitar una via de diàleg amb el Govern Balear per dur a terme futurs projectes a les Illes Balears."

LA BELLA VERDE 
Maarten Bernhart
Founder - Sales Director 

 

 

Avatar idi 2

“L’IDI ens ha ajudat en la millora del pla de digitalizació de l’empresa. A més, també ens informen de subvencions disponibles i dels cursos que ens poden ajudar al creixement de la nostra indústria”

AVARQUES DE MENORCA
Aina Pons
Departament comercial de Mibo

Avatar idi 3

'L'IDI em va brindar l'oportunitat de presentar-me a un públic més ampli, de tenir més visibilitat i promoció en un moment primerenc i important i formar part d'una xarxa essencial d'empreses balears.'”

STUDIO JAIA
Anna Lena Kortmann
Founder

FEDER

Pàgina carregada en 0.0205 segons. IDI versió 3.2.0-dev