Convocatòria de subvencions per a actuacions d'eficiència energètica del sector industrial


Organismo emisor: Direcció General d’energia i canvi climàtic
Fecha desde: jueves, 31 de octubre de 2019
Fecha hasta: martes, 31 de diciembre de 2020
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: Industria
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca , menorca , eivissa , formentera
Descripción:
La Direcció General de Política d’Energia i canvi climàtic posa a l’abast de les indústries de Balears una línia d’ajuts per a actuacions dirigides a aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica pel que fa a la situació de partida; a més, han de complir amb les condicions establertes en aquesta convocatòria i justificar l'estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2.

Són actuacions subvencionables les relacionades a continuació:

- Actuació 1: millora de la tecnologia en equips i processos industrials.
- Actuació 2: implantació de sistemes de gestió energètica.

Enlaces:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3952020&coduo=2390767&lang=ca

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0525 segons. IDI versió 3.2.0-dev