Línia d'ajuts de finançament industrial IDI-ISBA 2019


Organismo emisor:
Fecha desde: domingo, 10 de marzo de 2019
Fecha hasta: lunes, 04 de noviembre de 2019
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: Empresa , Industria
Temas: Altres , Digitalitzacio
Ámbito: Mallorca , menorca , eivissa , formentera
Descripción:
Convocatòria per a l’any 2019 d’una línia d’ajuda a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses d’operacions de finançament per a inversions productives previstes en el Pla estratègic industrial 2018-2025.

Aquesta línia d’ajuda per a l’activitat industrial millora les condicions econòmiques d’operacions financeres per tal d’afavorir l’accés al préstec.

Beneficiaris: poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns domiciliades o que duguin a terme un projecte d’inversió per a la millora dels processos productius o de producte a les Illes Balears, que compleixin els requisits de ser microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME) que desenvolupin una activitat industrial d’algun dels epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials. També poden ser beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B del registre integral industrial corresponent a les empreses de serveis relatius a l’activitat industrial i als serveis complementaris a la indústria detallats en l’annex 2.

Import de la convocatòria: la línia de finançament és de 10 milions d’euros per a la inversió. S’hi contemplen bonificacions al tipus d’interès (2% màxim els primers 7 anys de l’operació), així com al cost de l’aval (100%) i a les despeses d’obertura i estudi (100%).


Inversions susceptibles de finançament:

- Són susceptibles de subvenció les despeses de finançament de les actuacions d’inversió productiva, inversions en eficiència energètica i inversions en la transformació digital del sector industrial per millorar processos, producte i competitivitat.

- Els centres de treball on es produeixin les inversions productives han d’estar ubicats a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

- Es consideren subvencionables les despeses suportades com a conseqüència del finançament d’inversions formalitzades en el període que va des del dia 16 de novembre de 2018 fins al 4 de novembre de 2019.


Termini de sol·licitud de l’ajut: el termini per presentar les sol·licituds és des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB fins al 4 de novembre del 2019.

Termini per executar i justificar la inversió: la inversió ha d’estar executada i justificada documentalment (factures) abans del dia 18 de desembre de 2019.

Condicions econòmiques de la línia:

Import del préstec: fins a 250.000€

ISBA, SGR:

- Retenció de capital: 4 % (es retornarà quan es cancel·li el préstec)
- Despeses d’estudi: 0.5 %
- Cost de l’aval: 1,50 % anual, sobre el risc viu de l’operació.
- Bonificació IDI: 100% fins a 7 anys del cost de l’aval i 100% de les despeses d’estudi.

Entitat Financera:

- Tipus d’interès: Euribor + 2,5%.
- Comissió d’obertura: 0.5%
- Bonificació IDI: 2% al tipus d’interès i 100% de la comissió d’obertura.
- Cancel·lació: exempta (a consultar).

On pot sol·licitar-ho ?

- Sol·licita el teu aval online a través de www.isbasgr-online.es
- Les sol·licituds online fins a 100.000 € es respondran en 72 hores

+ informació:

ISBA, SGR:

- Mallorca
C. Genil, 30, bxs.
C.P. 07009 Palma
971 461 250

- Menorca
Av. Fort de l’Eau, 175 Local 3
C.P. 07701 Maó
971 364 580

- Eivissa i Formentera
Av. Isidoro Macabich, 70
C.P. 07800 Eivissa
971 398 930


Enlaces:
https://www.isbasgr.es/es/
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3695778

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0762 segons. IDI versió 3.2.0-dev