ayudas y subvenciones

Ajuts per a l'activació i la millora comercial afectades per la Covid-19 a Ciutadella


Organismo emisor: Ajuntament de Ciutadella
Fecha desde: mircoles, 30 de septiembre de 2020
Fecha hasta: mircoles, 28 de octubre de 2020
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: menorca
Descripción:
L'objecte d'aquests ajuts és aportar recursos econòmics a les persones titulars dels establiments d'activitats no essencials, per a contribuir a la reactivació de les empreses, al manteniment del teixit comercial i empresarial de Ciutadella, i a l'impuls de la promoció i la dinamització del sector.

Enlaces:
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/167/1068588
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=51193

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0152 segons. IDI versió 3.2.0-dev