Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives previstes en el Pla Estratègic 2018-2025


Organismo emisor: Institud d'Innovació Empresarial (IDI)
Fecha desde: lunes, 02 de marzo de 2020
Fecha hasta: mircoles, 21 de octubre de 2020
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament , industria
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca , menorca , eivissa , formentera
Descripción:
Atorgament d'ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions formalitzades entre el 5 de novembre de 2019 i el 16 d'octubre de 2020. Els ajuts es destinen a cobrir el cost d'aval dels primers quatre anys de les operacions que formalitzin amb ISBA SGR, els interessos de les operacions per un màxim de set any i el cost derivat de les despes d'obertura i d'estudi.

Enlaces:
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/personas/tramites/tramite/4078108/

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.1230 segons. IDI versió 3.2.0-dev