A continuació, trobareu una relació de tràmits de caràcter específic segons l’activitat, la personalitat jurídica o l’abast del negoci, per a la posada en marxa del vostre projecte empresarial. Aquesta no és una relació exhaustiva de tramitacions però us servirà com a guia per començar amb les tramitacions. 


Treballam dia a dia per mantenir actualitzada i completa la relació d’accions. Si estau interessats en un informe inicial personalitzat de tramitacions, podeu demanar cita prèvia amb nosaltres 
emplenant aquest formulari.

 

 

1. Registre de la marca i patent


2. Tràmits constitució i adopció de personalitat jurídica 


3. Registres obligatoris a la comunitat autònoma segons personalitats jurídiques:

  

- Registres obligatoris de constitució a la comunitat autònoma:

  • Registre associacions DG de Relacions Institucionals i Acció Exterior (Servei d’Entitats Jurídiques)
  • Registre fundacions DG de Relacions Institucionals i Acció Exterior (Registre únic de fundacions)

 

4. Tràmits tributaris

 

5. Tràmits laborals

- Tresoreria territorial de la Seguretat Social: 

 

Alta dels contractes de treball (Servicio de Empleo Público Estatal, SEPE) 

- Adquisició i legalització del llibre de Visites (Contacte amb la Inspecció Provincial de Treball de les Illes Balears)

- Comunicació d’obertura del centre de treball (DG de Treball i Salut laboral-Ordenació Laboral) (CAIB): Informació general i Tramitació

- Compliment de la LPRL

 

 6. Tràmits corresponents a les instal·lacions del local 

  

7. Tràmits municipals de llicències urbanístiques 

Contactar amb l’ajuntament on es durà a terme l’activitat. 

  • A la pàgina web de la FELIB trobareu l’enllaç a totes les administracions locals de les Illes Balears.
  • Llicència d’obres
  • Llicència d’obertura i funcionament d’activitat (nova, modificació o transmissió d’activitats)
  • Relació d’activitats que es poden tramitar mitjançant una declaració responsable.
  • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
  • Llicències d’ocupació de via pública (per extensió d’activitat, per obres, per taules informatives, per publicitat dinàmica, etc.)
  • Llicència de venda ambulant

  

8. Tràmits de caràcter específic segons activitat a la CAIB


Els requisits de tramitació varien segons l’activitat empresarial del negoci (registres industrials, registres turístics, registres sanitaris, certificats professionals, etc.). Des de l'oficina de l'emprenedor i segons les dades que ens faciliteu a la fitxa de sol·licitud d’informació us enviarem un informe personalitzat de tramitacions a la CAIB incloses les de caràcter obligatori.


En breu publicarem algunes guies de tramitacions a la CAIB que puguin servir d’exemple a tots els emprenedors que vulguin ubicar el seu negoci a les Illes Balears. Aquestes guies han de servir sempre com a punt inicial de contacte amb les tasques administratives i mai com a substitut de la consulta a un professional que us pugui assessorar, ja que cada negoci té el seu propi itinerari de tramitació, no només segons la seva activitat genèrica sinó també segons les seves característiques pròpies.

 

9. Altres tràmits d’interès

 

Certificats digitals: