Es tracta d'un servei dirigit a les empreses de les Illes Balears, especialment a les industrials.


A través de la realització de meses sectorials, reunions i visites personalitzades, pretenem conèixer les necessitats de les empreses per donar-los resposta, mitjançant la creació i posada en marxa de programes i serveis adients per a elles.

En aquest apartat hi trobareu les següents EINES:

- OBMAIB, eina de consulta de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE), que permet extreure informació sobre ingressos i nombres de treballadors de qualsevol activitat econòmica a les Illes Balears. Així mateix se'n pot consultar l'evolució en un període màxim de 5 anys. Aquestes dades poden ser d'utilitat a l'hora de realitzar estudis econòmics, benchmarking, etc.


- Mapping de clústers, estudi per identificar possibles clústers. És el punt de partida per treballar amb les empreses i amb els agents sectorials, en el disseny i l'execució d’actuacions integrals per al foment de la competitivitat, amb el millor aprofitament dels instruments públics.

- Eines per preparar els sectors productius per al nou desafiament que suposa la indústria 4.0:

             - Hada
, eina d'autodiagnosi digital
             - Activa, programa d'assessorament especialitzat i personalitzat per a PIMES realitzat per a consultores acreditades i amb experiència en la implantació de projectes d'Indústria 4.0.

- Subvencions:

                
També hi trobareu:

- Estudis econòmics d'interès
- Formació professional i empresarial

A mesura que coneguem les necessitats reals dels diferents sectors productius anirem ampliant els nostres serveis.