Els preus inclouen l'entrega de les instal·lacions a punt i en funcionament per al muntatge i desenvolupament de l'activitat; l'obertura i tancament de les instal·lacions diàriament per permetre el muntatge, desmuntatge i celebració de l'esdeveniment; i els serveis de neteja, seguretat i muntatge i desmuntatge sempre que siguin sol·licitats per l'usuari, amb contraprestació econòmica.Tarifes


1. Sala de 100m2: 240€/dia. Sales addicionals de 100m2: 100€/dia
2. Sala de 150m2: 290€/dia. Sales addicionals de 100m2: 100€/dia
3. Pavelló de dalt 1.850m2: 600€/dia.
4. Pavelló de baix 2.820m2: 750€/dia.

Aquests preus són sense IVA i seran abonats en el moment de la signatura del corresponent contracte.


L'ús del recinte podrà ser cedit de forma gratuïta quan l'acte sigui organitzat pel Consell de Menorca, SEBIME o qualsevol altra entitat privada els estatuts de la qual deixin clar que no té ànim de lucre, sempre que siguin els usuaris finals del recinte. En cas de recaptar-se fons durant els esdeveniments organitzats aquests han de servir per pagar serveis públics o han d'anar destinats a finalitats socials.

La sol·licitud amb el formulari que es posa a disposició de tots els usuaris, quan sigui de cessió gratuïta de les instal·lacions, s'acompanyarà d'una memòria explicativa de l'esdeveniment i de la documentació que acrediti els extrems descrits abans, signades pel seu responsable.

L'IDI determinarà la tramitació que faci falta, podent signar a l'efecte un contracte de patrocini o figura semblant.