Aquest dijous, 15 de març, el CentreBit d'Inca, acollirà la 4a reunió de la Xarxa de Serveis Públics Empresarials de les Illes Balears.

Aquesta iniciativa, única en l'àmbit estatal, és una reunió de coordinació periòdica de tots els serveis públics: local, insular, autonòmic i estatal que treballen per donar suport i realitzar tramitacions clau i serveis de valor en els processos de creació i consolidació d'empreses i entitats.

L'IDI, com a Agència de Desenvolupament Regional (ADR), és l'
encarregat d'organitzar les convocatòries i estructurar i posar a l'abast la informació per facilitar els recursos públics a les iniciatives empresarials.

En aquesta ocasió, i aprofitant l'entrada en vigor del Pla d’Autoocupació i Foment de l’Emprenedoria Illes Balears 2018-2020, s'informarà sobre els recursos que inclou el Pla.

Cal recordar que l’objectiu principal del Pla és el foment i la promoció de la creació d’empreses, especialment de les microempreses, per afavorir la creació d’ocupació i la generació de teixit productiu, especialment en aquelles activitats que puguin aportar més valor afegit.

En el decurs de la jornada es presentarà a l'equip d'orientació del Servei d’Assessorament i tutorització dels projectes de negoci, i els nous col·laboradors de la Xarxa. També es presentaran les
noves línies de subvenció per a la posada en marxa i la consolidació del projecte d’autoocupació.

Aquest mes, també es durà a terme la trobada a Menorca, Eivissa i Formentera.