Avui s'ha presentat la convocatòria d’ajuts destinats a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i de determinades empreses de serveis. Aquesta convocatòria inclou per primera vegada un avantatge en la valoració per als comerços catalogats com a emblemàtics per la seva antiguitat.

El pressupost d’aquests ajuts és d’1.020.000 euros, el què suposa un increment del 26,4% respecte a la convocatòria anterior, que ja es va veure ampliada fins els 750.000 euros per a donar resposta a l’elevada demanda de sol·licituds.

La línia de subvencions presentada avui, s’executa de manera cofinançada entre el Govern i els comerços interessats. Així, l’administració pública aporta fins al 50% del cost de la inversió, amb un màxim de 7.000 euros per projecte. A més, cada sol·licitud ha de preveure un mínim de 2.000 euros de inversió per que sigui elegible. Es preveu que uns 300 comerços posin en marxa actuacions de millora gràcies a aquests ajuts.

Entre els objectes de la subvenció, es troben les millores tecnològiques encaminades a potenciar el comerç electrònic, inversions per avançar en l’estalvi energètic, millores en l’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques, adquisició de maquinaria, mobiliari i seguretat, així com la modernització d’establiments, la millora de la imatge comercial o la realització d’obres i reformes.

Aquesta iniciativa està inclosa en el Pla estratègic de subvencions 2018-2020 i s’ha configurat en el marc del programa iComerç que persegueix la promoció del teixit comercial dels locals de proximitat i abasta plans de millora competitiva així com plans de màrqueting i disseny per a aquestes empreses, impulsat per l’IDI, òrgan que depèn de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.