S'ha publicat la licitació corresponent als serveis de neteja del Palma International Boat Show 2019.

El termini de presentació de les ofertes és dia 1 d’abril a les 12 h.

Podeu consultar el plec de prescripcions tècniques i les clàusules administratives a l'expedient número 202-2019.