L’IDI i ISBA han posat en marxa una nova convocatòria d’ajuts d’1.350.000 € destinada a subvencionar durant l’any 2019 despeses financeres derivades d’inversions productives, inversions en eficiència energètica i en transformació digital de microempreses, petites i mitjanes empreses industrials, en el marc del Pla Estratègic Industrial 2018-2025. 

Aquests ajuts seran gestionats per l’IDI amb la col·laboració d’ISBA per a la concessió de garanties i avals a les empreses que sol·licitin els imports. Descarregau-vos el BOIB dels ajuts

D’acord amb les bases, la línia de subvenció permetrà generar inversions per un 
import global de 10.000.000 € de la inversió principal i fins a esgotar-se els fons pressupostats. Del total autoritzat, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria destinarà 675.000 € a cobrir interessos de les inversions financeres, mentre que 575.000 € cobriran els costs d’avals de l’ISBA i 100.000 € finançaran els costs derivats de les operacions financeres, concretament els costs d’estudi.

Es podran beneficiar d’aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns domiciliades o que duguin a terme un projecte d’inversió per a la millora dels processos productius o de producte i que desenvolupin una activitat industrial d’algun dels epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) corresponent a activitats empresarials i serveis complementaris a la indústria.
 
Un total de 93 empreses industrials de les Illes Balears es varen acollir a la primera convocatòria d’aquesta línia de finançament industrial. Es varen destinar als beneficiaris 1,01 milions d’euros, que varen suposar una injecció de 8,3 milions d’euros en inversió.