S'ha publicat la licitació del contracte per donar servei de suport de microinformàtica a la plataforma de contractació del sector públic.

El termini de presentació de les ofertes és el 27/02/2019 a les 23.59 hores.

Podeu consultar el plec de prescripcions tècniques i les clàusules administratives a l'expedient número 70-2019.