Les empreses del sector hàbitat i agroalimentari han conegut avui els resultats del programa de reindustrialització impulsat per la Direcció General de Política Industrial. L’objectiu d’aquesta acció és fomentar el desenvolupament i el creixement de la indústria balear a través de l’atracció d’inversions externes i l’enfortiment de la indústria existent a les Illes mitjançant un programa de manteniment i creixement per a empreses dels dos sectors.

El director general de Política Industrial, Manel Porras, ha presentat juntament amb la consultora Deloitte les conclusions del programa als empresaris reunits aquest matí a la seu de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

La diagnosi feta al sector agroalimentari balear constata que està format per 1.106 empreses actives i ocupa9.318 treballadors, segons dades de 2017. El valor afegit brut ascendia a 870 milions d’euros l’any 2015. Entre les principals conclusions de l’estudi destaquen que aquest sector ha d’apostar per una major inversió en R+D+i a través de les TIC i la innovació. A més, ha d’assegurar el relleu generacional, reduir la precarietat i incrementar la qualificació dels treballadors. Pel que fa a les oportunitats que tenen les empreses agroalimentaris per créixer, s’han de posar en relleu la diversificació de productes, amb especial atenció a les produccions ecològiques, l’aprofitament de les sinergies del turisme, i la creació de clústers sectorials.

El sector hàbitat de les Illes Balears comptava l’any 2017 amb 1.395 empreses actives i ocupava 5.378 treballadors. El valor afegit brut era de 1.060 milions d’euros l’any 2015. Segons els resultats de l’estudi, les empreses d’hàbitat han d’apostar per impulsar un clúster sectorial per generar nous entorns productius per combinar capacitats i coneixements. A més, també han de posar en valor la potenciació de la formació especialitzada, l’aposta pel disseny i la qualitat com a elements diferenciadors del producte de les Illes Balears, l’impuls a l’R+D+i i a la industrialització, i l’aprofitament de les sinergies de turisme per al creixement del sector.

La consultora encarregada de l’estudi ha contactat amb un centenar d’empreses de Mallorca, Menorca i Eivissa per tal de realitzar una diagnosi dels dos sectors i proposar diferents línies d’actuació.

El programa de reindustrialització s’emmarca en el Pla d’Indústria de les Illes Balears, concretament en l’eix de captació d’inversió estrangera, i està cofinançat per Fons Europeus de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.