Els alumnes dels programes EME (Emprendre a la meva Escola) i JES (Joves Emprenedors Socials) han començat a rebre les primeres visites dels tècnics
d’ICAPE, el programa d’impuls a l’emprenedoria de l’IDI.

Entre els mesos de desembre i gener, els nins i nines mostraran la feina feta durant el primer trimestre escolar. En el cas dels estudiants de Primària, han de crear una cooperativa amb la qual elaboraran productes que vendran posteriorment al Mercat ICAPE. A Secundària, creen una ONG que organitza i duu a terme activitats amb l'objectiu de finançar un projecte social que cobreixi una necessitat detectada a un país en vies de desenvolupament.

Els programes EME i JES d’ICAPE compten enguany amb més de 2.500 alumnes, un 15% més que el curs escolar anterior. Els estudiants procedeixen de centres de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. L’objectiu d’ICAPE és impulsar les capacitats emprenedores dels alumnes, al mateix temps que es treballen els valors i la responsabilitat social. A més, es pretén que els estudiants aprenguin a treballar en equip, prendre decisions i assumir responsabilitats, a través de la
metodologia de treball cooperatiu que es du a terme dins l’aula.

Un altre dels objectius d’ICAPE és que els alumnes participin activament en el programa i que siguin els protagonistes en totes les etapes de creació de l’empresa i distribució dels productes, per la qual cosa el paper del professor és fer de suport i assessorament.