1.
Agenda amb les accions de digitalització

Consulta les pròximes jornades de sensibilització cap a la transformació digital que es duran a terme a les Illes Balears.

 

2. Autodiagnosi

Totes les persones interessades en fer la diagnosi digital de la seva empresa poden utilitzar aquesta Eina de diagnosi digital per a pimes per conèixer podran conèixer a quin estadi de digitalització es troben. En funció de la puntuació obtinguda se'ls recomanarà el tipus de pla que necessiten per realitzar la transformació.

3.
Best practices: creació d’un apartat al web on es podran visualitzar vídeos curts de les empreses més punteres en temes d’indústria 4.0 de les Illes Balears.

4.
Organització d’un congrés de Digitalizació industrial: dins del primer trimestre de 2019. Punt de trobada de la indústria de Balears, habilitadors digitals, tecnologies punteres, casos d’èxit, etc.