L’objectiu és ajudar a la implementació dels plans de transformació digital. Per això, tenim 3 ajudes per créixer i reespecialitzar-se a través de la digitalització:Convocatòria per a l’any 2018 d’una línia d’ajuda a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses d’operacions de finançament per a inversions productives previstes en el Pla estratègic industrial 2018-2025.

La línia de finançament és de 10 milions d’euros per a la inversió. S’hi contemplen bonificacions al tipus d’interès (2% màxim els primers 7 anys de l’operació), així com el cost de l’aval (100%) i les despeses d’obertura i estudi (100%). 

Més informació

Ajuts per a la modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial.

Es tracta d’ajudes destinades a la promoció i implantació de la digitalització, i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials de les Illes Balears.


Més informació