A- Programa Digitalitza la teva indústria

- Per a empreses indústrials

La finalitat d’aquest programa és impulsar la transformació digital de la indústria balear.

El programa consta de tres fases:

1- Descobrir quin es el grau de maduresa digital de l'empresa, a través d'aquesta eina.

2- Sol·licitar l'ajut per a la contractació d'un consultor/habititador digital, encarregat de dissenyar el pla estratègic que més s'adapti segons el grau de maduresa detectat:
  • Pla estratègic de digitalització: destinat a empreses en fases inicials.
  • Pla estratègic d’integració digital: destinat a empreses amb un cert grau de digitalització.
  • Pla estratègic de digitalització avançada: destinat a les empreses amb un ampli recorregut i alt grau de maduresa digital.

3- Realització de tallers demostratius i formació sobre tecnologia per a la indústria 4.0.

Termini de presentació de les sol·licituds: dia 7 de desembre de 2018.


- Per a habilitadors digitals (consultors especialitzats)

Et vols homologar com a habilitador digital per desenvolupar el programa?

Aquí tens el BOIB i els documents necessaris per a l’homologació.


- Declaració responsable

- Sol·licitud autònoms

- Sol·licitud persones jurídiques

Termini de presentació de les sol·licituds per obtenir l'homologació: dia 21 de desembre de 2018.


B-Indústria connectada 4.0.

La Direcció General de Política Industrial té un conveni amb el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a través del qual la indústria de les Balears té accés a:Més informació