Les guies de bones pràctiques per al comerç volen ser un instrument de consulta i utilització fàcil. Proporcionen una sèrie de recomanacions per renovar i millorar el punt de venda.


   

Pautes i consells que tracten de facilitar solucions a una problemàtica molt específica i delimitada, les terrasses dels souvenirs, per l’impacte que causen en la imatge que oferim com a destinació turística.

Consells per a millorar la imatge de les terrasses dels comerços, que ajudaran a fer-los més rendibles. Molts impliquen coses que podreu fer vosaltres mateixos i que no suposen una gran inversió. En la majoria dels casos, es tracta només de temps i dedicació. Guia
   

 


   

La Guia sobre marxandatge visual i aparadorisme per al comerç vol ser un instrument de consulta i utilització fàcils per proporcionar una sèrie de recomanacions per renovar i millorar el punt de venda.

Cridar l’atenció, dirigir el client cap al producte i facilitar l’acció de compra són els objectius bàsics del marxandatge visual, és a dir, serveix per augmentar les vendes de forma directa. Guia
   

 


   

Aquesta Guia de bones pràctiques per a la imatge exterior dels locals comercials vol ser una eina de consulta per proporcionar una sèrie de recomanacions a l’hora de projectar el disseny de l’exterior dels comerços.

El comerç ha de tenir una imatge exterior d’acord amb l’entorn on s’integra, respectant l’arquitectura on s’emmarca, i constituir, al mateix temps, un reclam per als clients. En aquest sentit, el disseny dels rètols i d’altres elements de la façana té molta importància en la imatge que projecta la ciutat. L’objectiu és que el teixit comercial tengui en compte la singularitat de cada municipi per evitar així l’homogeneïtzació de l’espai urbà. Guia