Invitació per a presentar ofertes per adjudicar el contracte de compra d'envelats pel "Mercat ICAPE", segons la invitació adjunta.

- Invitació

Les ofertes s'han de presentar a l'oficina de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears- IDI, Plaça Son Castelló, 1, 07009 Palma - Illes Balears.

La foto que acompanya aquest anunci és del model aproximat d'envelat que sol·licitam. Necessitam tenir-los disponibles a principis del mes de maig del 2017.