Invitació per a presentar ofertes per al servei de transport, muntatge i desmuntage de la unió dels pantalans P2 i P3 per al Saló Nàutic Internacional de Palma, que se celebrarà del 28 d'abril al 2 de maig del 2017.

Adjuntam la següent documentació:

1.Bases invitació
2.Pressupost
3.Resum projecte