Invitació per a presentar ofertes per al servei de muntatge i desmuntage del tancament del Saló Nàutic Internacional de Palma, que tindrà lloc del 28 d'abril al 2 de maig del 2017.

Adjuntam la següent documentació:

1.Bases invitació
2.Pressupost
3.Imatges
4.Cronograma