Invitació per a la contractació de muntatge, manteniment i desmuntatge de la instal·lació elèctrica del Saló Nàutic de Palma que tindrà lloc del 28 d'abril al 2 de maig del 2017.

Adjuntam la següent documentació:

1.Plec de prescripcions tècniques
2.Plec de condicions administratives
3.Documentació complementària
4.Resolució